Vilniaus priklausomybės ligų centras patvirtintas socialinio darbo metodiniu centru

Vadovaujantis Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 2 d. įsakymu Dėl socialinio darbo metodinių centrų tvirtinimo" Vilniaus priklausomybės ligų centras patvirtintas socialinio darbo metodiniu centru. 

Numatomos metodinės veiklos kryptys:
 • konsultuoti ir teikti metodinę pagalbą kitiems socialinių paslaugų teikėjams bei socialinių paslaugų įstaigų specialistams, skleidžiant socialinio darbo naujoves, pristatant efektyvius darbo metodus, dalinantis „gerąja patirtimi";
 • priimti į praktiką universitetų ir kolegijų siunčiamus studentus;
 • rengti metodines rekomendacijas, metodikas;
 • rengti seminarus, konferencijas specialistams, dirbantiems socialinį darbą su priklausomais nuo psichoaktyvių medžiagų asmenimis, pristatant socialinio darbo su šia tiksline grupe specifiką ir metodus (pvz. atvejo vadybos) ir kitą gerą Vilniaus priklausomybės ligų centro praktiką;
 • rengti seminarus, konferencijas specialistams, dirbantiems su rizikos grupės vaikais, jaunuoliais bei suaugusiais asmenimis, kurie eksperimentuoja ar vartoja psichoaktyvias medžiagas, bei jų artimaisiais;
 • sudaryti mobilią konsultantų komandą, kuri vyktų į apskrities teritorijoje esančias įstaigas ir pagal poreikį organizuotų mokymus, konsultuotų socialinio darbo klausimais;
 • kaupti informaciją, išsiaiškinti aktualias problemas ir ieškoti sprendimų, naujų metodų;
 • nuolat kelti savų specialistų kvalifikaciją ir gerinti komandinio darbo organizavimą.
Mokymai gali būti skirti šioms tikslinėms grupėms:
 • socialiniai darbuotojai dirbantys psichikos sveikatos įstaigose;
 • socialiniai darbuotojai, dirbantys ugdymo įstaigose;
 • socialiniai darbuotojai, dirbantys priklausomybės ligų prevencijos, priklausomybės ligų, reabilitacijos srityse;
 • socialiniai darbuotojai, dirbantys su rizikos grupės šeimomis (vaikais, jaunuoliais ir suaugusiais asmenimis);
 • socialiniai darbuotojai, dirbantys pataisos inspekcijų, laisvės atėmimo vietose;
 • socialinės paramos ir krizių įveikimo centrų socialiniams darbuotojams;
 • socialiniai darbuotojai dirbantys narkotikų žalos mažinimo ir žemos slenksčio programose;
 • visuomenės sveikatos centro socialiniams darbuotojams;
 • kiti socialiniai darbuotojai.

Respublikinis priklausomybės ligų centras
Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 190999616
Gerosios Vilties g. 3
LT-03147 Vilnius
Tel. (8 5) 213 7808
d. d. 7.00–18.00 val.
Faksas (8 5) 216 0019
rplc[eta]rplc.lt, www.rplc.lt, www.facebook.com/resplc
 

 

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners