Veiklos sritis

Respublikinis priklausomybės ligų centras yra gydymo įstaiga, teikianti medicinines, psichologines ir socialines paslaugas asmenims, žalingai vartojantiems alkoholį, narkotines medžiagas ar tabaką, bei jų šeimos nariams.

RPLC veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti sergamumą ir mirtingumą dėl priklausomybės ligų, kokybiškai teikti sveikatos priežiūros ir kitas paslaugas gyventojams.
Siekdama veiklos tikslo, RPLC vykdo šias funkcijas:
  • organizuoja ir teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas (ambulatorines ir stacionarines) asmenims, nesaikingai vartojantiems alkoholį, narkotines ir kitas psichiką veikiančias medžiagas, taip pat sergantiems priklausomybės ligomis, ir konsultuoja jų šeimos narius;
  • bendradarbiauja su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, socialinės pagalbos, probacijos, vaiko teisių apsaugos tarnybomis, teisėsaugos institucijomis, organizuojant kompleksinį pacientų gydymą ir reabilitaciją;
  • rengia priklausomybės ligų prevencijos, gydymo ir socialinės reabilitacijos metodikas, specialistų mokymo programas;
  • kartu su aukštosiomis mokyklomis organizuoja gydytojų rezidentų bei kitų specialistų profesinės veiklos praktiką, vykdo kitus specialistų mokymus;
  • pagal kompetenciją priima ir nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus;
  • vykdo kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas funkcijas.

Respublikinis priklausomybės ligų centras
Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 190999616
Gerosios Vilties g. 3
LT-03147 Vilnius
Tel. (8 5) 213 7808
d. d. 7.00–18.00 val.
Faksas (8 5) 216 0019
rplc[eta]rplc.lt, www.rplc.lt, www.facebook.com/resplc
 

 

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners