Vilniaus priklausomybės centro direktorius
Gyvenimo aprašymas 
Vardas, pavardė: Emilis Subata
Gimimo data: 1957 06 30 
Gimimo vieta: Vilnius
Šeiminė padėtis: Vedęs, turi du vaikus.
Išsilavinimas:
1964–1975 m. mokėsi Vilniaus Salomėjos Nėries vidurinėje mokykloje.
1975–1981 m. studijavo Vilniaus universiteto Medicinos fakultete.
1981–1982 m. atliko internatūrą Vilniaus Respublikinėje klinikinėje ligoninėje.
1990 m. apgynė medicinos daktaro disertaciją Tartu universitete (Estija).
Turi gydytojo psichiatro medicinos praktikos licenciją.
Karjera:
1982–1989 m. – LR Sveikatos apsaugos ministerijos Higienos instituto Narkologinių problemų tyrimo laboratorijos jaunesnysis mokslinis bendradarbis, nuo 19891991 m. šios laboratorijos vedėjas; antraeilėse pareigose dirbo gydytoju psichiatru priklausomybės ligų skyriuose įvairiose medicinos įstaigose.
1991–1992 m. Vilniaus narkologijos centro vyriausiojo gydytojo pavaduotojas.
Nuo 1992 m. Vilniaus priklausomybės ligų centro direktorius.
 
Pasiekimai:
Vilniaus universitetas suteikė pedagoginį mokslo docento vardą medicinos mokslų srityje (1997 m.). 2001 m. Vilniaus miesto meras apdovanojo Šv. Kristoforo statulėle už nuopelnus sveikatos apsaugai Vilniaus mieste; Lietuvos psichiatrų asociacija išrinko asociacijos prezidentu dviem kadencijoms (2000–2005 m.). 2007 m. LR Sveikatos apsaugos ministro ir Vilniaus m. mero padėkos raštai. Vilniaus priklausomybės ligų centre įgyvendino Minesotos programą (1992 m.), narkotikų vartotojų reabilitacijos programą (1994 m.), farmakoterapiją opioidiniais vaistais (1995 m.), mobilias adatų ir švirkštų keitimo (žalos mažinimo) paslaugas (2001 m.), asmenų, esančių probacijoje, gydymo ir reabilitacijos organizavimą (2007 m.), atvejo vadybos metodą specialistų komandiniam darbui (2007 m.), priklausomybės sunkumo vertinimo metodiką (ASI) elektroniniam naudojimui (2011 m.). Prisidėjo prie Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) bendradarbiavimo centro žalos mažinimo klausimais Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos institute steigimo (2013 m.) bei dalyvauja jo veikloje ir PSO misijose, vertinančiose nacionalinių ŽIV prevencijos programų efektyvumą Europos regiono šalyse
Svarbiausios publikacijos Lietuvoje: 
Subata, E., Malinauskaitė, A. ir Astrauskienė A. 2011. Teisėsaugos ir sveikatos įstaigų bendradarbiavimas ir jo veiksmingumas, sprendžiant opioidų vartotojų problemas. Visuomenės sveikata 2(53): 36–45.
Subata, E., Lesinskienė, S. ir Strautnikaitė, I. 2011. Lakiųjų medžiagų vartojimo sukelti paauglių psichoziniai sutrikimai: klinikinis atvejis. Medicinos teorija ir praktika, 2011, 17 (1): 111–121.
McLellan T. ir Carise D. 2011. Priklausomybės sunkumo indeksas. Leidinį lietuvių kalba adaptavo: dr. E. Subata et al. Vilnius.
Dūdonis, M. et al. 2010. Pirminės sveikatos priežiūros specialistų vaidmuo mažinant alkoholinius gėrimus vartojančiųjų skaičių. Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas, 14 (7): 512524.
Subata, E. ir Pincevičiūtė, E. 2008. Priklausomybės nuo opioidų gydymo naltreksonu metodika. Vilnius.
Subata, E. 2008. Priklausomybės ligos: rūkymas, alkoholis, narkotikai, azartiniai lošimai. In Šeimos sveikatos enciklopedija. Vilnius, p. 422-430.
Tarptautinė ŽIV/AIDS sąjunga Ukrainoje. 2006. Švirkščiamų narkotikų vartotojų motyvacinis interviu(metodinės rekomendacijos). Leidinį lietuvių kalba išleido: Vilniaus priklausomybės ligų centras. Vilnius.
Subata, E. 2002. Narkotinių ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo pirminė ir antrinė prevencija bei pirminė sveikatos priežiūra. In Grimalauskienė, O. et al. Narkotikų vartojimo prevencija bendruomenėje: pirminės sveikatos priežiūros darbuotojo žinynas.Vilnius: Sveikata.
Tarptautinė priklausomybių gydymo specialistoeksperto veikla: PSO Psichikos ir priklausomybių skyriaus (Ženeva, Šveicarija) daugiacentris tyrimas „Priklausomybės nuo opioidų pakaitinis gydymas ir ŽIV“ (2003–2006); Pasaulio banko tarptautinis konsultantas ŽIV prevencijos klausimais (2003 m.); tarptautinis konsultantas Moldovoje ir Ukrainoje Jungtinių Tautų narkotikų ir nusikalstamumo biuro (UNODC) projekte (2004–2005 m.); tarptautinis konsultantas Centrinės ir Rytų Europos žalos mažinimo tinklas mokymo projekte mokymo programai sukurti (2005 m.); techninis ekspertas Pasaulio sveikatos organizacijos Psichikos ir priklausomybių skyriaus (Ženeva, Šveicarija) techninė darbo grupėje, parengusioje klinikines rekomendacijas „Priklausomybės nuo opioidų farmakologinis gydymas“ (2005–2007 m.); tarptautinis konsultantas Kirgizijos Respublikos Jungtinių Tautų Vystymo Programos (UNDP) projekte (2006 m.); tarptautinis konsultantas Jungtinių Tautų narkotikų ir nusikalstamumo biuro (UNODC) projekte „ŽIV prevencija tarp švirkščiamų narkotikų ir laisvės atėmimo vietose Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje 2006–2010 m.“ (2007–2011 m.); techninis ekspertas PSO Europos regiono biuro gydymo programų įvertinime Kirgizijos Respublikoje (2008 m.); tarptautinis konsultantas, Jungtinių Tautų narkotikų ir nusikalstamumo biuro (UNODC) projekte, skirtame apmokyti Centrinės Azijos gydytojus pagal UNODC TREATNET II mokymo programą Taškente, Uzbekijoje (2009 m.); techninis ekspertas PSO Europos biuro projekte, skirtame priklausomybės nuo opioidų gydymo Kirgizijos kalėjimuose efektyvumo vertinimui (2011 m.); techninis ekspertas Europos Sąjungos EQUS projekte, rengusiame minimalius priklausomybių gydymo ir reabilitacijos bei žalos mažinimo standartus (2011 m.), UNODC darbo grupės, rengiančios globalius priklausomybių gydymo standartus, narys 2014–2016 m.
Svarbiausios stažuotės: Stažuotė JAV priklausomybės ligų centruose Orlande, Floridoje (1992 m.); stažuotė Viskonsino universitete JAV (1996 m.); Wirral Drug Service Liverpulyje, Jungtinėje Karalystėje (1996 m.); JAV Valstybės departamento organizuota stažuotė „Drug demand reduction“ Vašingtono, Niujorko, San Francisko, Denverio, Tampos narkotikų kontrolės įstaigose (2003 m.), Europos Tarybos Pompidu grupės organizuota stažuotė Osle, Norvegijoje (2003 m.), stažuotė Katalonijos Vyriausybės Sveikatos Skyriuje (2005 m.); UNODC „TREATNET“ projekto kursas dėstytojams, Vienoje, Austrijoje (2009 m.).
Svarbiausios tarptautinės publikacijos:                     
Subata, E. 1999. Drug Treatment in the Baltic Countries. In Eur Addict Res; vol. 5, 138144;
Subata, E. 1999. Drug and alcohol abuse as a social phenomenon. Globalisation and Human Development. In United Nations Development Programme. Vilnius: 157–163;
Subata, E.  2001. Difficulties encountered in post-Soviet countries in accepting the principle of substitution treatment. Development and Improvement of Substitution Programmes. Council of Europe: 83105;
Subata, E. 2001. Prevention, health care and social rehabilitation of dependence disorders. In Annual Report of the National Health Board. Vilnius, 4247;
Subata, E. Maintenance Treatment in Eastern Europe and Central Asia. In H. Waal ir E. Haga, ed. Maintenance Treatment of Heroin Addiction – Evidence at the Crossroads. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 60–66;
Kulis, M. et al. 2004. Truck Drivers and Casual Sex. An inquiry into the Potential Spread of HIV/AIDS in the Baltic Region. In World Bank Working paper, 37: 28
Vanagas, G., Subata, E. ir Padaiga Ž. 2004. Drug addiction maintenance treatment and quality of life measurements. Medicina, 40(9): 833841;
Padaiga, Ž., Subata E., Vanagas G.  2007. Outpatient methadone maintenance treatment program: Quality of life and health of opioid-dependent persons in Lithuania. Medicina, 43(3): 235–241; 
Subata, E. 2007. Methadone maintenance treatment of opioid dependence in Lithuania: Challenges, solutions and integration with HIV/AIDS treatment and care. Chinese Journal of Drug Dependence, 174–178;
Lawrinson, P. et al. 2008. Key findings  from the WHO collaborative study on substitution therapy for opioid dependence and HIV/AIDS. Addiction, 103: 14841492;
Schaub, M. et al. 2009. Feasibility of buprenorphine maintenance therapy programs in the Ukraine. European Addiction Research, 15: 157–162;
Schaub, M. et al. 2009. Feasibility of buprenorphine and methadone maintenance programmes among users of home made opioids in Ukraine. International Journal of Drug Policy, 21(3): 229–233;
Amass, L. et al.  A prospective, randomized, multicenter acceptability and safety study of direct buprenorphine/naloxone induction in heroin-dependent individuals. Addiction, 107(1): 142–151.
Svarbiausi įgyvendinti projektai: Europos Sąjungos EQUAL projektas Vystymo bendrija „Nugalėk priklausomybę” (narkotikų vartotojų resocializacijos projektas salotų baras „Mano Guru“, 2004–2008 m.); kartu su Narkotikų kontrolės departamentu prie LR Vyriausybės bei partneriais vykdytas projektas „Asmenų, vartojančių narkotines ir psichotropines medžiagas, reabilitacija ir socialinė reintegracija, novatoriško socialinių paslaugų modelio kūrimas” (2006–2008 m.); kartu su Katalonijos Vyriausybės Sveikatos skyriumi ir partneriais Europos Sąjungos finansuojamas projektas „PHEPA II - Primary Health Care European Project on Alcohol“ (2006–2008 m.); Jungtinių Tautų narkotikų ir nusikalstamumo biuro (UNODC) projekte „ŽIV prevencija tarp švirkščiamų narkotikų ir laisvės atėmimo vietose Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje 20062010 m.“ VPLC kaip mokymo ir metodinio centro Estijai, Latvijai ir Lietuvai projektai (2007–2011 m.).
Dalyvavimas valstybinėje veikloje (darbo grupėse, komisijose ar pan.): Dalyvavo LR Vyriausybės, LR sveikatos apsaugos ministerijos, Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato, Vilniaus m. savivaldybės darbo grupėse, kurios analizavo ir sprendė priklausomybės ligų prevencijos, gydymo ir reabilitacijos klausimus.
Laisvalaikis: Tenisas, slidinėjimas, klasikinė muzika, istorija, kelionės.
Gyvenimo moto: „Veiksmai ne visada veda prie laimės, tačiau laimės be veiksmų nebūna“ (Benjamin Disraeli)  


Vilniaus priklausomybės ligų centras
Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 190999616
Gerosios Vilties g. 3
LT-03147 Vilnius
Tel. (8 5) 216 0014
d. d. 7.00–18.00 val.
Faksas (8 5) 216 0019
vplc[eta]vplc.lt, www.vplc.lt, www.facebook.com/vilniausplc/
 

 

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners