Skelbimai

Įstaigos pavadinimas:

Biudžetinė įstaiga Respublikinis priklausomybės ligų centras

Įstaigos buveinė:

Vilniaus m. savivaldybė, Vilniaus m. Gerosios Vilties g. 3, LT-03147

Pareigybės grupė:

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį

Pareigybės lygis:

A1

Pareigybės pavadinimas:

Respublikinio priklausomybės ligų centro Klaipėdos filialo direktorius

Darbo vieta (miestas):

Taikos per. 46, Klaipėda

Pareigybės aprašymas:

Pareiginiai nuostatai (pridedami)

Reikalavimai:

-          būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

-          mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

-          turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų srities, medicinos, ekonominį arba teisinį išsilavinimą;

-          turėti ne mažesnę kaip 2 metų administracinio darbo sveikatos priežiūros ir (arba) socialinių paslaugų ir (arba) universitetinių studijų ir mokslo srityse patirties;

-          išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

-          žinoti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą;

-          mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.).

Darbo užmokestis:

Nustatomas vadovaujantis patvirtinta Respublikinio priklausomybės ligų centro darbo apmokėjimo tvarka ir priklauso nuo vadovaujamo ir profesinio darbo stažo.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1.    Prašymas leisti dalyvauti konkurse.

2.    Asmens dokumento kopija.

3.    Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.

4.    Gyvenimo aprašymas (CV).

5.    Pretendento anketa (prisegama).

6.    Profesinę darbo patirtį pagrindžiantis dokumentas.

7.    Administracinio darbo sveikatos priežiūros ir (arba) socialinių paslaugų srityje patirtį pagrindžiantis dokumentas.

Dokumentai priimami adresu:

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą http://www.testavimas.vtd.lt/

Pretendentų atrankos būdas:

Testas raštu ir pokalbis

Išsamesnė informacija teikiama:

Tel. (8 5) 230 6815, el. paštu – personalas@rplc.lt

Skelbimas galioja iki:

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo, t. y. iki 2018 m. balandžio 24 d.

PRIDEDAMA:

  1. Pareiginiai nuostatai.
  2. Konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas.

 

Pareigų pavadinimas

Gydytojas (gydytojas psichiatras, vidaus ligų gydytojas, bendrosios praktikos gydytojas, medicinos gydytojas) -  A1 lygio specialistas

Darbo vieta

Respublikinis priklausomybės ligų centras Klaipėdos filialas Klaipėda, Taikos pr. 46

Reikalavimai darbuotojui

galiojanti gydytojo licencija;

kompiuterinis raštingumas.

Siūlomo darbo pradžia

Nedelsiant

Skelbimas galioja iki

2018-02-15

Atlyginimas

Darbo užmokestis nustatomas pagal patvirtintą darbo apmokėjimo tvarką ir priklauso nuo profesinio darbo stažo. Galimos priemokos.

Dėl darbo pasiūlymo kreiptis

Tel. (8 5) 213 1513 darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 16.30 val. Gyvenimo aprašymus siųsti el. paštu – personalas@rplc.lt

PRIDEDAMA

Pareiginiai nuostatai

 

 

 

 


Respublikinis priklausomybės ligų centras
Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 190999616
Gerosios Vilties g. 3
LT-03147 Vilnius
Tel. (8 5) 213 7808
d. d. 7.00–18.00 val.
Faksas (8 5) 216 0019
rplc[eta]rplc.lt, www.rplc.lt, www.facebook.com/resplc
 

 

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners