Naujienos

Simpoziumas, skirtas palengvinti opioidinių vaistinių preparatų skyrimą pacientams, kuriems jie reikalingi

2013-12-20
Sveikatos apsaugos ministerija 2014 m. vasario 19 d. Viešbučio Crowne Plaza Vilniuje konferencijų centre rengia simpoziumą, kuriame bus ieškoma būdų palengvinti opioidinių vaistinių preparatų skyrimą paliatyvioje slaugoje ir priklausomybės nuo opioidų gydymui.button

Vilniaus priklausomybės ligų centras organizavo renginį pasaulinei AIDS dienai paminėti

2013-12-05
Vilniaus priklausomybės ligų centro Mobiliosios klinikos darbuotojai kartu su nevyriausybine organizacija „Demetra“ š.m. gruodžio 2 d. paminėjo pasaulinę AIDS dieną.button

Organizuojama konferencija priklausomybės nuo alkoholio tema

2013-11-18
Lietuvos Psichiatrų asociacijos Vilniaus krašto filialas organizuoja konferenciją „Alkoholio žalos mažinimo galimybės Lietuvoje“. button

Vilniaus priklausomybės ligų centras pradeda vykdyti ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą

2013-10-08
Vilniaus priklausomybės ligų centras spalio 1 d. pasirašė sutartį dėl lėšų skyrimo projektui „Kvalifikuoti specialistai ir informuota visuomenė – saugios, sveikos bei tolerantiškos visuomenės garantas“.button

Vilniaus priklausomybės ligų centras perduodamas Vyriausybės nuosavybėn

2013-10-03
2013 rugsėjo 30 d. Vyriausybės nutarimu Sveikatos apsaugos ministerija perima buvusio Vilniaus priklausomybės ligų centro savininko – Vilniaus miesto savivaldybės – turtines ir neturtines teises ir pareigas. button

Vilniaus priklausomybės ligų centro vykdomi projektai

2013-09-19
Vilniaus priklausomybės ligų centras pradeda įgyvendinti du projektus pagal Vilniaus m. savivaldybės finansuojamą Visuomenės sveikatos programą. button

Palangoje įvyks Baltijos šalių simpoziumas priklausomybių farmakologinio ir psichosocialinio gydymo klausimais

2013-08-27
2013 m. rugpjūčio 30-31 d. Palangoje įvyks VIII Baltijos šalių biologinės psichiatrijos ir psichofarmakologijos simpoziumas „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo sutrikimų gydymas: psichoterapija ir medikamentai“. button

Vilniaus priklausomybės ligų centras kviečia į mokymus

2013-08-21
Vilniaus priklausomybės ligų centras kviečia registruotis į rugsėjo 10 d., rugsėjo 12 d., spalio 8 d., spalio 15 d. mokymus. button

Sveikatos apsaugos ministerija parengė LR Vyriausybės nutarimo projektą dėl Vilniaus priklausomybės ligų centro perėmimo spalio 1 d.

2013-08-06
LR sveikatos apsaugos ministerija parengė ir pradėjo derinti LR Vyriausybės nutarimo projektą dėl Vilniaus priklausomybės ligų centro steigėjo teisių perėmimo spalio 1 d. iš Vilniaus m. savivaldybės. button

Sveikatos apsaugos ministerija planuoja perimti Vilniaus priklausomybės ligų centrą spalio 1 d.

2013-07-31
Š.m. liepos 30 d. LR sveikatos apsaugos ministerijoje įvyko posėdis, skirtas Vilniaus priklausomybės ligų centro situacijai spręsti. button

Jo Eminencija Kardinolas Audrys Bačkis aukos Šv. Mišias Vilniaus priklausomybės ligų centro pacientų, jų šeimų ir darbuotojų intencija

2013-07-11
Liepos 11 d., 18 val. Dievo Gailestingumo šventovėje Jo Eminencija Kardinolas Audrys Juozas Bačkis aukos šv. Mišias Vilniaus priklausomybės ligų centro pacientų, jų šeimų ir darbuotojų intencija. button

Vilniaus priklausomybės ligų centras dalyvaus sveikatingumo ir draugystės šventėje

2013-07-09
Vilniaus priklausomybės ligų centras š. m. liepos 18 d. nuo 10.00 val. iki 16.00 val. Vilniuje prie Baltojo tilto esančiame sporto aikštyne dalyvaus trečius metus iš eilės organizuojamoje sveikatingumo ir draugystės šventėje „Kai mūsų širdys plaka išvien!".button

Atšauktas Vilniaus priklausomybės ligų centro darbuotojų streikas

2013-07-04
Vilnaius priklausomybės ligų centro Streiko komitetas atšaukė liepos 4 d. (įspėjamąjį) ir liepos 11 d. numatytus steikus.button

Dėl darbuotojų streiko bus stabdomos centro teikiamos paslaugos

2013-07-01
Vilniaus priklausomybės ligų centro darbuotojų išrinktas Streiko komitetas informavo centro administraciją, kad 2013 m. liepos 4 d. 12 – 14 val. vyks įspėjamasis 2 val. streikas.button

Tarptautinėje žalos mažinimo konferencijoje birželio 9-12 d. Vilniaus priklausomybės ligų centras teikė medicinos paslaugas dalyviams iš pokomunistinių šalių

2013-06-18
Birželio 9-12 d. Radisson Blu konferencijų centre įvyko Tarptautinė žalos mažinimo konferencija, kurioje dalyvavo apie 800 pasaulio politikų, mokslininkų, taip pat vyriausybių, Jungtinių Tautų organizacijų, nevyriausybinių organizacijų atstovų. button

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos institute oficialiai atidarytas Pasaulio sveikatos organizacijos regioninis Žalos mažinimo bendradarbiaujantis centras

2013-06-18
Birželio 10 d. Pasaulio sveikatos organizacijos Europos biuro atstovas Martin Christofer Donoghoe Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanui profesoriui dr. Algirdui Utkui iškilmingai įteikė Pasaulio sveikatos organizacijos bendradarbiaujančio centro (WHO Collaborative Centre) steigimo dokumentus. button

LR sveikatos apsaugos ministerija skyrė Vilniaus priklausomybės ligų centrui papildomai 1 mln. litų

2013-05-23
2013 m. sausio 31 d. Vilniaus m. Tarybos sprendimu Vilniaus priklausomybės ligų centrui savivaldybė skyrė 1,5 mln. Lt tik 2013 m. I ketvirčiui, neskirdama lėšų II-IV ketvirčiams. button

Lietuvos psichiatrų asociacija organizuoja konferenciją priklausomybių gydymo tema Kaune

2013-04-15
2013 m. balandžio 30 d. Lietuvos psichiatrų asociacijos Kauno krašto filialas su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto psichiatrijos klinika organizuoja konferenciją “Kompleksiškas požiūris į įvairiapusės pagalbos organizavimą asmenims, sergantiems priklausomybės ligomis”.button

Vilniaus mero padėkos ir „Auksinės širdies“ apdovanojimas paskirtas Vilniaus priklausomybės ligų centro specialistams

2013-04-10
Balandžio 8 d. Vilniaus rotušėje Vilniaus miesto savivaldybė organizavo kasmetinį Pasaulio sveikatos dienos (balandžio 7 d.) minėjimą.button

Vilniaus priklausomybės ligų centras organizavo mokymus Šeimos stiprinimo programos dalyviams

2013-04-04
2013 metų balandžio mėn. 3 dieną Vilniaus priklausomybės ligų centro Socialinės pagalbos ir prevencijos skyriaus vedėja Dr. Aušra Širvinskienė vedė mokymus LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijoje Šeimos stiprinimo programos dalyviams. button

Nuo balandžio padidėjo stacionarinio priklausomybės nuo alkoholio gydymo kaina pacientams - ne Vilniaus m. gyventojams

2013-04-03
Nuo balandžio mėn. ne Vilniaus m. savivaldybės gyventojams priklausomybės nuo alkoholio (abstinencijos sindromo) gydymas stacionare kainuoja 664 Lt. button

VPLC specialistai dalyvaus NTAKD organizuojamuose mokymuose

2013-02-15
2013 m. vasario 18 – 21 dienomis 7 Vilniaus priklausomybės ligų centro specialistai dalyvauja Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento rengiamuose mokymuose „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ankstyvosios intervencijos vykdymas“.button

2012 m. Vilniaus priklausomybės ligų centras atliko 3046 ŽIV infekcijos išaiškinimo testus

2013-01-23
Vadovaujantis 2012 m. sudaryta bendradarbiavimo sutartimi tarp ŽIV ir AIDS paveiktų moterų ir jų artimųjų asociacijos „Demetra“ ir Vilniaus priklausomybės ligų centro, „Demetros“ patalpose (Kauno g. 6/1) buvo nemokamai atliekami greitieji preliminarūs ŽIV testai. button

Toliau teiktos socialinės pagalbos ir gydymo paslaugos vilniečiams, teismo įpareigotiems gydytis nuo priklausomybių

2013-01-22
Vilniaus apygardos probacijos tarnyba 2012 m. atsiuntė į Vilniaus priklausomybės ligų centrą 112 vilniečių, teismo įpareigotų ir sutikusių gydytis priklausomybės sutrikimus, ir tuo būdu išvengusių realios laisvės atėmimo bausmės. button

Prasidėjo registracija į Europos narkotikų kontrolės politikos vasaros mokyklos kursus 2013 m. liepos 1-12 d. Lisabonoje

2013-01-17
Lisabonos universiteto institutas kartu su Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centru (EMCDDA) sausio 15 d. pradėjo registraciją į 2013 m. liepos 1-12 d. įvyksiančią Europos narkotikų kontrolės politikos vasaros mokyklą.button

2012 m. Vilniaus priklausomybės ligų centras organizavo pagalbą 115 vilniečių, siųstų Vilniaus m. Vaiko teisių apsaugos skyriaus

2013-01-15
2012 m. į Vilniaus priklausomybių ligų centrą Vaiko teisių apsaugos skyrius siuntė 103 naujus asmenis, įpareigotus konsultuotis ir gydytis dėl priklausomybės ir/arba žalingo alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimo. button

Į Mobilią sveikatos kliniką 2012 m. kreipėsi 2287 švirkščiamų narkotikų vartotojai

2013-01-07
VPLC Mobilioje sveikatos klinikoje, kuri palaiko kontaktą su švirkščiamų narkotikų vartotojais darbo dienomis prie Kirtimų taboro ir geležinkelio stoties, 2012 m. apsilankė 2287 klientai, iš jų 78 proc. vyrai. button

Lietuvos biologinės psichiatrijos draugija gydytojų praktikų ir sveikatos politikų dėmesiui teikia klinikines priklausomybės nuo opioidų farmakologinio gydymo rekomendacijas

2013-01-03
Lietuvos biologinės psichiatrijos draugija savo žurnalo „Biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija“ 2012 m. gruodžio mėn. spausdina Pasaulio biologinės psichiatrijos draugijų federacijos (World Federation of Societies of Biological Psychiatry – WFSBP) mokslinių tyrimų pagrindu 2011 m. parengtas ir į lietuvių kalbą išverstas priklausomybės nuo opioidų farmakologinio gydymo klinikines rekomendacijas.buttonRespublikinis priklausomybės ligų centras
Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 190999616
Gerosios Vilties g. 3
LT-03147 Vilnius
Tel. (8 5) 213 7808
d. d. 7.00–18.00 val.
Faksas (8 5) 216 0019
rplc[eta]rplc.lt, www.rplc.lt, www.facebook.com/resplc
 

 

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners