VPLC skaičiuoja 2016 m. tarpsinstitucinio bendradarbiavimo rezultatus

2017-01-16
Vilniaus priklausomybės ligų centras 2016 m. suteikė pagalbą 82 asmenims, nukreiptiems pagal VPLC ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus (VTAS) bendradarbiavimo sutartį, kuria siekiama efektyviau teikti pagalbą žmonėms, auginantiems vaikus ir susiduriantiems su priklausomybe nuo psichoaktyvių medžiagų. Konsultuotiems asmenims dažniausiai buvo nustatyti psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį ar narkotikus, taip pat dviguba priklausomybė nuo alkoholio ir narkotikų. Kiekvienam asmeniui sudarytas individualus pagalbos planas, skirtas poreikius atitinkantis gydymas.
2016 m. iš Vilniaus miesto VTAS specialistų nukreiptų  asmenų, 20 gyveno kartu su vaikais, 14 teisė į vaikų globą buvo laikinai sustabdyta. „Didžioji dalis atvykstančių asmenų siekia, kad šeima išliktų kartu, todėl yra pasiryžę gydytis ir sveikti. Pavyzdžiui, šiandien VPLC yra žinoma, kad dvi dalyvavusios šeimos, iš kurių vaikai buvo tarnybų laikinai paimti, po sėkmingo gydymo juos jau susigrąžino. Taip pat dažnai nutinka, kad po gydymo asmenys geba gyventi nevartodami psichoaktyvių medžiagų ir tuo džiaugiasi, tačiau išreiškia norą ir toliau lankytis konsultacijose, kadangi sakosi dar ne visai pasitikintys savo jėgomis, jiems dar trūksta palaikymo“, – pasakoja šeimas konsultuojanti VPLC socialinė darbuotoja Inga Rancova.
Su visais asmenimis pagal atvejo vadybos metodą dirbo socialiniai darbuotojai, suteik-tos psichiatro konsultacijos, taikytos gydymo paslaugos, tokios kaip gydymas alko-holio abstinencijos skyriuje, medikamentinis gydymas ambulatoriškai, farmakotera-pija metadonu, psicho-socialinis gydymas VPLC stacionare ir ambulatoriškai, psichologo konsultacijos, taip pat nukreipta į reabilitacijos bendruomenę ir Vilniaus psichiatrinę ligoninę.
Vilniaus priklausomybės ligų centro ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus bendradarbiavimas įgyvendinamas jau ne pirmus metus, o 2016 m. plėtėsi ir veiklos partnerių gretos – prisijungė VŠĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimo“ Socialinių paslaugų šeimai padalinys, VO „Gelbėkit vaikus“ ir VŠĮ Palaimintojo J. Matulaičio Šeimos pagalbos centras).


Respublikinis priklausomybės ligų centras
Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 190999616
Gerosios Vilties g. 3
LT-03147 Vilnius
Tel. (8 5) 213 7808
d. d. 7.00–18.00 val.
Faksas (8 5) 216 0019
rplc[eta]rplc.lt, www.rplc.lt, www.facebook.com/resplc
 

 

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners