Psichosocialinio gydymo skyrius („Minesotos“ programa):

Kas yra „Minesotos“ programa?

Koks yra artimųjų vaidmuo asmens, besigydančio nuo priklausomybės, sveikimo procese?

Pacientų lankymas

Koks yra psichosocialinio gydymo tikslas?

Ar programa veiksminga tik religingiems pacientams?

Ką būtina žinoti ir turėti su savimi atvykstant gydytis į Psichosocialinio gydymo skyrių?

 

Kas yra „Minesotos“ programa?
Psichosocialiniame skyriuje gydymas remiasi „Minesotos“ gydymo programa (modeliu), jau daugiau nei penkiasdešimt metų taikoma gydyti priklausomybei nuo alkoholio, psichoaktyviųjų medžiagų ir azartinių lošimų visame pasaulyje. Nors šio gydymo metodo ištakos yra Dvylikos žingsnių filosofija, labiausiai žinoma kaip anoniminių alkoholikų palaikomųjų grupių pagrindas, „Minesotos“ programa buvo suformuluota vėliau ir nuo savo pirmtako išties skiriasi.
„Minesotos“ gydymo programa – tai įvairiapusis ir intensyvus 28 dienų stacionarinis gydymas, vienu metu nukreiptas į visus priklausomybės aspektus (fiziologinius, psichologinius, moralinius ir socialinius). Skyriuje dirba specialistų komanda (gyd. psichiatras, slaugytojai, socialiniai darbuotojai, psichologai), kurie individualių konsultacijų, paskaitų ar grupinių užsiėmimų metu skatina priklausomus asmenis ligą pripažinti, įsisąmoninti ir susitaikyti su ja. Gydymo metu vykstantys užsiėmimai yra nukreipti į ligos pažinimą, sąmoningumo didinimą, nuolatinį savęs stebėjimą, savo jausmų pažinimą, nusistovėjusių elgesio modelių keitimą. Pacientai mokosi ir įgauna įgūdžių, kurie padeda valdyti potraukį psichiką veikiančioms medžiagoms, socialiai priimtinais būdais reikšti jausmus, išsikelti tikslus ir jų siekti. Jie taip pat yra supažindinami su pagrindiniais tolimesnio sveikimo principais. Skyriuje skatinamas asmenų, kenčiančių nuo priklausomybių, atviras ir nuoširdus tarpusavio bendravimas saugumo ir bendrumo jausmams ugdyti, susipažįstama su savitarpio pagalbos grupių veikla (anoniminių alkoholikų (AA), anoniminių narkomanų (AN), anoniminių lošėjų (AL), rengiami susitikimai su gydymo programos absolventais. Neatskiriama „Minesotos“ programos dalis yra artimųjų konsultavimas ir įtraukimas į visapusį paciento sveikimo procesą.
Artimųjų vaidmuo asmens, besigydančio nuo priklausomybės, sveikimo procese
Programos dalyvių artimiesiems rekomenduojama atvykti į konsultacijas su specialistais, dalyvauti psichologo vedamos artimųjų palaikomosios grupės susitikimuose. Daugiau sužinoję apie ligos prigimtį ir raidą, supratingoje aplinkoje pasidalinę asmenine patirtimi, išmokę atpažinti klaidingus savo įsitikinimus ir elgesio modelius, artimieji ne tik geriau pasijunta patys, bet ir gali veiksmingiau dalyvauti su priklausomybe kovojančio asmens sveikimo procese.
Pacientų lankymas
Pirmoji savaitė yra skirta pacientui apsiprasti ir susikoncentruoti į gydymą, todėl pacientų artimieji ir (ar) lankytojai laukiami nuo antrosios gydymo savaitės. Programos dalyvis pats nurodo asmenis, kurie galės jį lankyti. Įprastas lankymo laikas – savaitgaliais nuo 12.00 iki 15.50 val., išskyrus paskutinį mėnesio šeštadienį, nes tuo metu skyriuje vyksta susitikimai su „Minesotos“ programos absolventais. Paciento bendravimas telefonu taip pat yra ribojamas, kad asmuo, užuot užsisklendęs, aktyviai įsitrauktų į gydymo programos veiklą ir taip gautų kuo daugiau naudos.
Koks yra psichosocialinio gydymo programos tikslas?
Pagrindinis programos tikslas yra mokytis blaivaus gyvenimo būdo (be alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų), keisti nusistovėjusius įpročius ir elgesio modelius naujais, gerinti gyvenimo kokybę. Gydymas „Minesotoje" suteikia galimybę išmokti:
 • disciplinos ir atsakomybės už prisiimtas pareigas, nes aiški skyriaus dienotvarkė ir vidaus taisyklės skatina to mokytis nuo pirmų gydymosi dienų;
 • atpažinti priklausomybės simptomus, eigą, atkryčio grėsmę ir tinkamai elgtis tam tikrais ligos etapais;
 • atpažinti, analizuoti ir socialiai priimtinais būdais reikšti savo jausmus;
 • teigiama linkme keisti savo mąstymą ir elgesį;
 • išsikelti ir siekti užsibrėžtų tikslų;
 • reaguoti kasdienėse situacijos taip, kad tai duotų teigiamų, o ne neigiamų rezultatų;
 • numatyti savigalbos šaltinius;
 • kurti darnius santykius su artimaisiais ir aplinkiniais;
 • didinti savo darbingumą;
 • produktyviai organizuoti savo laisvalaikį.
Ar ši programa veiksminga tik religingiems pacientams?
Šios programos veiksmingumas priklauso nuo paciento nusiteikimo gydytis ir įdėtų pastangų. Tikėjimas yra asmeniškas žmogaus pasirinkimas, todėl programos metu daugiausia laiko skiriama ne asmens religinėms vertybėms, bet jausmams ir emocijoms pažinti, elgesiui keisti ir  formuoti įgūdžiams, reikalingiems išlaikyti blaivybę.

Ką būtina žinoti ir turėti su savimi atvykstant gydytis į Psichosocialinį gydymo skyrių?

 • Į Psichosocialinio gydymo skyrių priimami gydytis visi nuo 18 m. asmenys, kenčiantys dėl priklausomybės nuo alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, azartinių lošimų.
 • Būtina sąlyga, kad susilaikymas nuo alkoholio būtų ne trumpesnis kaip savaitė, nuo kitų psichiką veikiančių medžiagų – 3 savaitės.
 • Atvykstant patartina turėti: higienos reikmenis, rankšluosčių (2 vnt.), patogią avalynę ir drabužių (yra galimybė naudotis skalbimo mašina), maisto pirmai dienai, puodelį, valgymo įrankius, sąsiuvinių ir rašymo priemonių, pinigų transporto bilietams įsigyti (vykstant į AN, AA, AL). Jeigu yra susirgimų, dėl kurių reguliariai yra vartojami vaistai, būtina turėti reikiamą vaistų kiekį visam gydymosi laikotarpiui. Jeigu buvo nustatytas psichikos sutrikimas, turėkite išrašą iš gydymo įstaigos apie psichikos būseną ir rekomenduojamą tęsti medikamentinį gydymą. 
 • Siekiant, kad asmuo kuo aktyviau dalyvautų gydyme ir gautų iš jo kiek įmanoma daugiau naudos, skyriuje neleidžiamai daiktai ir priemonės, sukuriančios galimybę besigydančiam atsiriboti, nukreipti dėmesį į kitus, su gydymu nesusijusius, dalykus (kompiuteris, ausinukas ir kitos muzikos priemonės, grožinė literatūra, žurnalai, kryžiažodžiai, kortos ir pan.).

Respublikinis priklausomybės ligų centras
Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 190999616
Gerosios Vilties g. 3
LT-03147 Vilnius
Tel. (8 5) 213 7808
d. d. 7.00–18.00 val.
Faksas (8 5) 216 0019
rplc[eta]rplc.lt, www.rplc.lt, www.facebook.com/resplc
 

 

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners