DĖL INFORMACIJOS RINKIMO APIE PRETENDENTUS Į PAREIGYBES, Į KURIAS PRETENDUOJANT TURI BŪTI SURINKTA INFORMACIJA APIE ASMENĮ, VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS KORPUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMU
per 2016 metus
Pareigybės pavadinimas
Informacijos gavimo data
Asmenų, apie kuriuos buvo gauta informacija skaičius
Skyriaus vedėjas (gydytojas psichiatras)
2016-06-17
1 asmuo
Skyriaus administratorius
2016-06-20
2016-06-17
3 asmenys
 

DĖL VPLC DIRBANČIŲ GYDYTOJŲ, DIRBANČIŲ IR KITOS ASPĮ  DARBO KRŪVIO  VPLC IR KITOSE ASPĮ
 
2017 m. vasario 1 d.

Eil.
Nr.
VPLC darbuotojo vardas, pavardė
Darbo krūvis VPLC
Kitos darbovietės pavadinimas
Darbo krūvis kitoje darbovietėje
1.
Birutė Bivainienė
0,5 etato
VšĮ Centro poliklinikos Naujamiesčio filialas
47,5 val. per savaitę
2.
Liucija Kaliukevičienė
0,5 etato
VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika
0,5 etato
3.
Andrius Tamašauskas
0,5 etato
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santariškių klinikos
1,0 etatas
4.
Benediktas Radavičius
0,5 etato
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santariškių klinikos
1,0 etatas
5.
Gintautė Rutkauskaitė
0,5 etato
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santariškių klinikos
1,0 etatas
6.
Lilit Elona Motiejūnienė
1,0 etato
VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė
0,5 etato (budėjimai)


<<Atgal


Respublikinis priklausomybės ligų centras
Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 190999616
Gerosios Vilties g. 3
LT-03147 Vilnius
Tel. (8 5) 213 7808
d. d. 7.00–18.00 val.
Faksas (8 5) 216 0019
rplc[eta]rplc.lt, www.rplc.lt, www.facebook.com/resplc
 

 

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners