Farmakoterapija opioidiniais vaistais

Kontaktinis asmuo (8 5) 213 7683, Ilona Skorupskiene, skyriaus vedėja

Adresas Gerosios Vilties g. 3, Vilnius

Informacija (8 5) 216 0014,  8.00–17.00 (darbo dienomis)

Farmakoterapijos opioidiniais vaistais kabineto darbo laikas  7.00–18.00 (darbo dienomis),  8.00–12.00 (savaitgaliais ir švenčių dienomis) 

Organizuojant ir teikiant pakaitinio gydymo opioidiniais vaistais paslaugas, siekiama sudaryti galimybę nuo opioidų priklausomiems asmenims sumažinti ir (ar) nutraukti švirkščiamųjų ir gydytojo neskirtų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, sumažinti ligos atkryčio riziką, skatinti rūpintis ir gerinti fizinę sveikatą ir psichikos būklę, socialinę adaptaciją ir integraciją. Siekiama pritraukti nuo opioidų priklausomus asmenis gydytis asmens sveikatos priežiūros įstaigose (ASPĮ), sudarant sąlygas veiksmingiau gydyti gretutinius susirgimus, švirkštimosi komplikacijas. Taip pat svarbu sudaryti sąlygas geresnei psichoaktyviąsias medžiagas vartojančių nėščių moterų priežiūrai ir didinti priklausomų asmenų, gyvenančių su ŽIV, antiretrovirusinio gydymo efektyvumą.

Vilniaus priklausomybės ligų centre pakaitinį gydymą opioidiniais vaistais po konsultacijos paskiria gydytojas psichiatras. Į gydytojo konsultaciją dėl pakaitinio gydymo opioidiniais vaistais skyrimo reikia užsiregistruoti iš anksto. Atvykstant būtina turėti dokumentą (asmens tapatybės kortelę ar pasą) ir siuntimą į konsultaciją iš pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos (poliklinikos šeimos gydytojo ar Psichikos sveikatos centro gydytojo psichiatro). Siuntime turi būti nurodyta, kad asmuo siunčiamas konsultuotis dėl pakaitinio gydymo opioidiniais vaistais skyrimo.

Jeigu nėra eilės ir yra vieta, pakaitinis gydymas opioidinias vaistais gali būti pradėtas skirti po gydytojo konsultacijos. Nesant vietų pakaitinio gydymo programoje, VPLC gydytojo siuntimu asmuo registruojamas į eilę Socialinės pagalbos skyriuje. Atsiradus laisvai vietai gydymo programoje (pvz.: iš pakaitinio gydymo opioidiniais vaistais išsibraukus kitam pacientui, perkėlus pacientą į kitą gydymo įstaigą), socialinis darbuotojas susisiekia su pirmu pacientu, kuris tuo metu yra eilėje. Nepavykus susisiekti (neatsiliepia tris dienas iš eilės, pakeistas telefono numeris, pateko į laisvės atėmimo vietą ar areštinę, gauna kitą gydymą) ar asmeniui informavus, kad jau nenori šio gydymo, jis iš eilės išbraukiamas, laisva vieta pasiūloma kitam eilėje esančiam pacientui.

Išimties tvarka be eilės priimami:

- pacientai, kuriems nustatyta ŽIV infekcija;

- pacientai, sergantys tuberkulioze;

- nėščiosios;

- pacientai, kurie gauna farmakoterapiją metadonu kitose vietovėse ir atvyko gyventi į Vilnių laikinai arba nuolat;

- pacientai, priimami tęsti gydymą tais atvejais, kai praranda sveikatos draudimą ir yra perkeliami iš Vilniaus miesto psichikos sveikatos centrų;

- teismo įpareigoti gydytis asmenys (atsiųsti Vilniaus m. probacijos tarnybos ir Vaiko teisių apsaugos skyriaus);

- esant sunkiems psichikos ir somatiniams susirgimams, apie asmens priėmimą skubos tvarka sprendžia gydytojų konsultacinė komisija.

Kitos išimtys. Gydytojų konsultacinės komisijos, Socialinės pagalbos skyriaus vedėjos ir su asmeniu dirbusių darbuotojų bendru sprendimu asmeniui gali būti siūlomi kiti gydymo metodai ir asmuo gali būti netraukiamas į pakaitinį gydymą, jeigu anksčiau asmeniui jau buvo taikytas pakaitinis gydymas opioidiniais vaistais ir ne vieną kartą buvo konstatuoti šiurkštūs gydymo taisyklių pažeidimai ir (ar) probleminis papildomas narkotikų, alkoholio ir gydytojo neskirtų psichotropinių vaistų vartojimas.

Pakaitinio gydymo tvarką nustato Vilniaus priklausomybės ligų centro direktoriaus 2017 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. 1.3‑(1.2)‑13 patvirtintos Farmakoterapijos opioidiniais vaistais tvarkos taisyklės.

Su Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais pakaitinio gydymo opioidiniais vaistais skyrimą, galite susipažinti  čia 


Respublikinis priklausomybės ligų centras
Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 190999616
Gerosios Vilties g. 3
LT-03147 Vilnius
Tel. (8 5) 213 7808
d. d. 7.00–18.00 val.
Faksas (8 5) 216 0019
rplc[eta]rplc.lt, www.rplc.lt, www.facebook.com/resplc
 

 

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners