2016 m. IV ketv. pareigybių darbo užmokeščio vidurkis

 

   

Vidutinis pareigybių sk.
Vidutinis darbo užmokestis (eurai)
Gydytojai
22,3
930,50
Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą
49,7
547,88
Kiti specialistai, turintys spec. vidurinį išsilavinimą
6,6
591,21
Slaugos specialistai
44,4
507,49
Kitas personalas
55,8
445,18

 

2017 m. I ketv. pareigybių darbo užmokeščio vidurkis

I Ketvirčio dokumentas

II Ketvirčio dokumentas

 

Atnaujinta 2017-04-21


Vilniaus priklausomybės ligų centras
Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 190999616
Gerosios Vilties g. 3
LT-03147 Vilnius
Tel. (8 5) 216 0014
d. d. 7.00–18.00 val.
Faksas (8 5) 216 0019
vplc[eta]vplc.lt, www.vplc.lt, www.facebook.com/vilniausplc/
 

 

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners