Duomenų apsaugos pareigūnai

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Respublikiniame priklausomybės ligų centre yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas – Deimantė Liutkutė,

tel. (8 5) 216 0015; el. paštas – deimante.liutkute@rplc.lt

Duomenų apsaugos pareigūnas padeda įmonėje užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, taip pat dalyvauja sprendžiant visus klausimus, turinčius (galinčius turėti) įtakos asmens duomenų apsaugai, teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje. Jeigu norite susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnais, turite klausimų, susijusių su asmens duomenų saugos užtikrinimu, prašome kreiptis aukščiau nurodytais kontaktais.


Respublikinis priklausomybės ligų centras
Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 190999616
Gerosios Vilties g. 3
LT-03147 Vilnius
Tel. (8 5) 213 7808
d. d. 7.00–18.00 val.
Faksas (8 5) 216 0019
rplc[eta]rplc.lt, www.rplc.lt, www.facebook.com/resplc
 

 

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners